Het overnameproces in 10 stappen

Zie jij de kans om een onderneming te kopen? Of juist om jouw eigen onderneming te verkopen? Voor de meeste mensen is dit een once in a lifetime gebeurtenis. Zorg ervoor dat je dit proces zorgvuldig doorloopt. Zo zijn jouw belangen zo goed mogelijk gewaarborgd.

In dit artikel vind je de 10 stappen waaruit een goed overnameproces bestaat.

Een goed begin is het halve werk

Een overnameproces valt of staat met duidelijke werkafspraken. Zo’n proces duurt al gauw enkele maanden tot een jaar, afhankelijk van de onderneming en de transactie. Daarbij zijn niet alleen koper en verkoper betrokken, maar vaak ook hun accountants, fiscalisten en advocaten. Kortom, een lang proces en veel betrokken partijen. Het is dan belangrijk om vooraf af te stemmen wie wat wanneer doet.

Klaar voor de start

De uitzondering bevestigt de regel, maar dit zijn de stappen waaruit het overnameproces bestaat:

1Kennismaken

Je hebt een onderneming of – als verkoper – een kandidaat op het oog. Maak kennis met elkaar en kijk of er voldoende basis is om samen het overnameproces te starten. Let op: wees erop bedacht dat je in deze fase nog géén vertrouwelijke informatie deelt. Houd het vooralsnog bij een kop koffie.

Kennismaken

2Werkafspraken

Ga je met elkaar verder? Maak dan goede afspraken over wat je van elkaar kunt verwachten. Wie stelt bijvoorbeeld de geheimhoudingsovereenkomst op en wanneer moet deze uiterlijk getekend zijn?

Werkafspraken

3Geheimhoudingsovereenkomst

Voordat je vertrouwelijke informatie met elkaar deelt, is het essentieel om geheimhouding af te spreken. Leg nauwkeurig vast welke informatie vertrouwelijk is, hoe deze wordt gedeeld én met wie deze wordt gedeeld. Maak afspraken over de duur van de geheimhouding en wat geldt als de onderhandelingen worden afgebroken.

Geheimhoudingsovereenkomst

4Verkoopmemorandum

De eerste stap om de ins & outs van de onderneming te leren kennen, is via het informatie- of verkoopmemorandum dat door of namens de verkoper wordt opgesteld. Wat staat hierin? Denk aan financiële informatie zoals de omzet en winst van de afgelopen jaren, het personeel, ontwikkelingen in de branche en de juridische structuur.

Verkoopmemorandum

5Onderhandelingen over de hoofdlijnen

Partijen gaan op hoofdlijnen met elkaar in gesprek over wat er wordt verkocht, voor welke prijs en per wanneer de verkoop plaatsvindt. De koper kan een indicatief bod uitbrengen als start voor de onderhandelingen.

Onderhandelingen over de hoofdlijnen

6Intentieovereenkomst

Een goede intentieovereenkomst is voor beide partijen belangrijk. De koper steekt tijd, energie en geld in het traject en wil daarvoor exclusiviteit terug. De verkoper wil weten waar hij aan toe is en wil voorkomen dat de koper zich ‘zomaar’ kan terugtrekken. Maak heldere afspraken en denk hierbij in ieder geval aan het volgende:
– Hoe ziet de deal er op hoofdlijnen uit?
– Tot wanneer wordt er exclusief onderhandeld?
– Afspraken over een due diligence onderzoek.
– Welke andere voorbehouden gelden?
– Wat als partijen het samen niet eens worden?
– Hoe ziet de rest van het proces eruit?

Intentieovereenkomst

7Due Diligence

De verkoper heeft een mededelingsplicht, de koper heeft een onderzoeksplicht. Met een due diligence of boekenonderzoek neemt koper de onderneming van verkoper onder de loep. Zo voorkomt koper dat hij ‘een kat in de zak’ koopt.

Due Diligence

8Onderhandelingen na Due Diligence

De uitkomst van het due diligence onderzoek kan aanleiding zijn om opnieuw te onderhandelen over de prijs of om bepaalde garanties in de koopovereenkomst op te nemen. Of om zelfs helemaal van de overname af te zien.

Onderhandelingen na Due Diligence

9Koopovereenkomst

Het sluitstuk van de onderhandelingen. Hierin wordt de overname tot in detail beschreven. Denk ook aan afspraken over garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid. Let op: zit er tijd tussen het tekenen van de overeenkomst en de daadwerkelijke overname van het bedrijf? Maak dan ook afspraken over die tussenliggende periode.

Koopovereenkomst

10Overdracht

Gaat het om een activa-passiva transactie? Dan is de bedrijfsovername afgerond zodra de koopsom is betaald en de onderneming daadwerkelijk is overgedragen. Bij een aandelentransactie vinden betaling en levering van de aandelen plaats bij de notaris.

Overdracht

Ready, set, go

Bovenstaande is dé basis voor een zorgvuldig overnameproces. Gezien de grote belangen is het verstandig om je in dit proces goed te laten adviseren.

Wil je een bestendige geheimhoudingsovereenkomst, intentieovereenkomst en/of koopovereenkomst? Laat deze dan door een advocaat opstellen. Dit is de manier om jouw belangen te waarborgen.