Bindend (?) advies

Tip van de dag: Bindend adviseur inschakelen om een geschil op te lossen? Maak dan vooraf goede afspraken over het ‘verbindende karakter’ en gevolgen van dit advies.

In een recente uitspraak (8 juni 2021) van de Zwolse Voorzieningenrechter vinden we een voorbeeld van hoe het niet moet. De situatie:
– aandeelhouders die elkaar willen uitkopen;
– geen overeenstemming over de prijs;
– de inschakeling van een bindend adviseur; en
– een aandeelhouder die zich hierna terugtrekt.
De vraag: Kunnen de andere aandeelhouders nu alsnog een verkoop afdwingen?
Antwoord: Nee, want partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de prijs.

De Zwolse Voorzieningenrechter:
[gedaagde] is geheel vrij om de door FBM (de deskundige) bepaalde waarde al dan niet als koopprijs te aanvaarden. [eiseres] heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat [gedaagde] c.s. zich bij voorbaat heeft gecommitteerd aan de door FBM vastgestelde waarde als de te betalen koopprijs. Daarentegen heeft [gedaagde] bij e-mail zich expliciet het recht voorbehouden om na vaststelling van de waarde van de aandelen af te zien van overname van de aandelen van.
Klik hier voor deze uitspraak.

Het ligt voor de hand om aan te nemen dat partijen deze status quo hadden kunnen voorkomen door op voorhand goede afspraken met elkaar te maken. Niet alleen over de inschakeling van een deskundige, maar ook over het proces én over het ‘verbindende karakter’ van het advies. Dat voorkomt veel discussie, kosten en tijd. Nog belangrijker; nu blijft het probleem bestaan.